Obec Petrohrad Oficiální stránky obce

Územní plán

Hromadné stažení souborů (387MB)

 

00. VYHODNOCENÍ - SPOL.J. § 50 POŘIZOVATEL.doc

00. VYHODNOCENÍ - SPOL.J. § 50 S POZN. ZPRACOVATELE.doc

01 TEXT+ODŮV ÚP PETROHRAD NÁVRH 10 06 14 PO SPOL J BEZ ZOBR ZMĚN.pdf

01. TEXT+ODŮV. ÚP PETROHRAD ČISTOPIS 16.9.2014.pdf

01. TEXT+ODŮV. ÚP PETROHRAD NÁVRH 08.03.14 PO SPOL.J BEZ ZOBR. ZMĚN.docx

01. TEXT+ODŮV. ÚP PETROHRAD NÁVRH 08.03.14 PO SPOL.J. SE ZMĚNAMI.doc

01. TEXT+ODŮV. ÚP PETROHRAD NÁVRH 08.03.14 PO SPOL.J.pdf

02 TABULKA 1 - VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF a PUPFL 09-2014 .pdf

02. TAB. VÝMĚRY ZÁBORŮ PUPFL 27.02.14.pdf

02. TAB. VÝMĚRY ZÁBORŮ PUPFL 27.02.14.xlsx

2.1.1 Výkres základního členění (2).pdf

2.1.1 Výkres základního členění.pdf

2.1.2 Schéma základní urbanistické koncepce (2).pdf

2.1.2 Schéma základní urbanistické koncepce.pdf

2.1.2..pdf

2.2.1 Hlavní výkres (2).pdf

2.2.1 Hlavní výkres.pdf

2.2.2 Funkční využití území na podkladě ortofotomapy (2).pdf

2.2.2 Funkční využití území na podkladě ortofotomapy.pdf

2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (2).pdf

2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření.pdf

2.4 Doprava (2).pdf

2.4 Doprava.pdf

2.5.1 Zásobování vodou (2).pdf

2.5.1 Zásobování vodou.pdf

2.5.2 Kanalizace (2).pdf

2.5.2 Kanalizace.pdf

2.5.3 Zásobování plynem (2).pdf

2.5.3 Zásobování plynem.pdf

2.5.4 Zásobování el. energií (2).pdf

2.5.4 Zásobování el. energií.pdf

2.5.5 Telekomunikace a spoje (2).pdf

2.5.5 Telekomunikace a spoje.pdf

2.6 Uspořádání krajiny - ÚSES (2).pdf

2.6 Uspořádání krajiny - ÚSES.pdf

2.6.pdf

2_1_1.pdf

2_2_1.pdf

2_2_2.pdf

2_3.pdf

2_4.pdf

2_5_1.pdf

2_5_2.pdf

2_5_3.pdf

2_5_4.pdf

2_5_5.pdf

03 TABULKA 2 - VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ.pdf

03. TAB. NOVÉ PLOCHY PUPFL 27.02.14.pdf

03. TAB. NOVÉ PLOCHY PUPFL 27.02.14.xlsx

04 TABULKA 3 - VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ.pdf

04. TAB. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF 27.02.14.pdf

04. TAB. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF 27.02.14.xlsx

04. TAB. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF Celková bilance 27.02.14.pdf

4.1 Koordinační výkres (2).pdf

4.1 Koordinační výkres.pdf

4.1.pdf

4.2 Širší vztahy (2).pdf

4.2 Širší vztahy.pdf

4.2.pdf

4.3 Předpokládané zábory půdního fondu (2).pdf

4.3 Předpokládané zábory půdního fondu.pdf

4.3.pdf

05. TAB. NOVÉ PLOCHY ZPF 27.02.14.pdf

05. TAB. NOVÉ PLOCHY ZPF 27.02.14.xlsx