Drobečková navigace

Úvod > Sbírka-Eliška

Sbírka-Eliška

číslo účtu: 115-5640280277/0100

název účtu: Obec Petrohrad - Eliška

 

Obec Petrohrad byla v měsíci říjnu 2017 svědkem smutných událostí, kdy desetileté dívence Elišce Míkové z Petrohradu náhle zemřel tatínek, rodák z Petrohradu Josef Míka a hned o dva dny později maminka Jarmila.

Elišky se ujala polorodá sestra z Prahy, Eliška v Praze nastoupila do školy a začala navštěvovat i chovatelský kroužek.

Teď je Eliška ještě malá, ale postupem času se její zájmy a aktivity budou rozvíjet a finanční nároky na zájmy i vzdělání se budou zvyšovat.

Zastupitelé Obce Petrohrad se proto rozhodli zřídit sbírkový účet ve prospěch Elišky Míkové.

Účet je veden u Komerční banky, veškeré bezhotovostní platby jsou nezpoplatněny a Obec Petrohrad bude prostřednictvím tohoto účtu hradit výdaje, které jsou vynaloženy v Eliščin prospěch. Proti předkládaným dokladům bude obec hradit výdaje spojené s jejím žitím.

Mimo to, že budou výdaje uvolňovány pouze prostřednictvím Obce Petrohrad, bude i ta jedenkrát ročně předkládat ke kontrole hospodaření s účtem pověřeným pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pokud není ani Vám lhostejný osud Elišky, prosíme Vás o příspěvek na výše uvedený účet u Komerční banky a.s., pobočka Žatec

 

Pokud chcete, aby byl Váš příspěvek zveřejněn na internetových stránkách obce, sdělte to prosím písemně na adresu:

Obec Petrohrad,439 85 Petrohrad 146 .

V případě, že Obec Petrohrad neobdrží písemný souhlas s uveřejněním dárce, nebude informaci o dárci zveřejňovat.

Obec Petrohrad tímto děkuje všem dárcům, kteří zašlou příspěvek ve prospěch Elišky

 

Sbírka byla schválena Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 20.11.2017, č.j. 2475/SCKZU/2017-5

Osvědčení Veřejná sbírka pro Elišku.pdf

 

DÁRCI

 • Obec Petrohrad děkuje všem, kteří přispívají na konto sbírkového účtu - Obec Petrohrad - ELIŠKA.
 • Ke konci roku 2017 na účtu evidujeme částku 140.388,-Kč. Zveřejňujeme pouze ty dárce, od kterých jsme obdrželi písemný souhlas. Pokud chcete být zveřejněni i vy, pošlete prosím Váš písemný souhlas se zveřejněním.
 • Na účet přispěli:
 • Obec Petrohrad
 • Svazek obcí Podbořansko
 • Město Kryry
 • Město Podbořany
 • Město Blšany
 • Špergl s.r.o.
 • Kaolin Hlubany, a.s.
 • Obec Očihov
 • Městys Nepomyšl