Drobečková navigace

Úvod > Smazat - po kontrole obsahu zákazníkem > Rozpočet

 

 

Rozpočty Obce Petrohrad

ROK 2020

OBEC PETROHRAD

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Návrh rozpočtu Obce Petrohrad pro rok 2020.pdf

Návrh střednědobého výhledu Obce Petrohrad pro rok 2021_2022.pdf

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Obce Petrohrad 2020_závazné ukazatele.pdf

Schválený rozpočet Obce Petrohrad 2020_podrobný rozpis.pdf

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Petrohrad_2021_2022.pdf

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření 01_2020.PDF

 Rozpočtové opatření 02_2020.PDF

Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o.

Návrhy:

Návrh Finančního výhledu ZŠ a MŠ pro rok 202_2022.PDF

Návrh Finančního plánu ZŠ a MŠ pro rok 2020.PDF

Schváleno:

Schválený Finanční výhled ZŠMŠ_ 2021_2022.jpg

Schválený rozpočet ZŠMŠ_2020.PDF

 

ROK 2019

OBEC PETROHRAD:

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu:

Návrh rozpočtu 2019.pdf

Rozpočtový výhled 2020 - 2021.pdf

Schválený rozpočet:

Schválený rozpočet 2019 - závazné ukazatele 2019.pdf

Schválený rozpočet 2019.pdf

ZS_závazné_ukazatele2019_ZSMS Petrohrad.pdf

Schválený střednědobý výhled 2020 - 2021:

Střednědobý výhled 2020_2021 Schválený.pdf

Rozpočtová opatření:

 Rozpočtová opatření 1 2019.pdf

Rozpočtová opatření 2-2019.pdf

Rozpočtové opatření 03-2019.PDF

Rozpočtová opatření 4 2019.pdf

Rozpočtová opatření 05_2019.pdf

Rozpočtové opatření 06-2019.pdf

Rozpočtová opatření 07_2019.pdf

Rozpočtová opatření 08 2019.pdf

Rozpočtová změna č. 9.pdf

Rozpočtové opatření 10 2019.pdf

 

ZÁKLADNI ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROHRAD, P.O.

Návrh rozpočtu ZŠMŠ Petrohrad 2019.PDF

 

Schválený Finanční plán 2019 a Finanční výhled 2020 - 2021.pdf

 

Rok 2018

S c h v á l e n ý    r o z p o č e t :

 Schválený rozpočet Obce Petrohrad 2018.pdf

 Schválený rozpočet Obce Petrohrad 2018 - Rozpis příjmů 2018[3].pdf

Schválený rozpočet Obce Petrohrad 2018 - rozpis výdajů[1].pdf

Schválený rozpočet Obce Petrohrad 2018 - financování.pdf

 

S c h v á l e n ý  s t ř e d n ě d o b ý   v ý h l e d   2 0 1 9 - 2 0 2 0:

 Schválený střednědový výhled Obce Petrohrad 2019 2020.pdf

N á v r h:

Obec Petrohrad NÁVRH Střednědobého výhledu obce pro rok 2019 a 2020.pdf

Obec Petrohrad NÁVRH Rozpočtu obce pro rok 2018 sumář.pdf

Obec Petrohrad NÁVRH Rozpočtové příjmy 2018.pdf

Obec Petrohrad NÁVRH Rozpočtové výdaje 2018.pdf

Obec Petrohrad NÁVRH Rozpočtové financování 2018.pdf

R o z p o č t o v á    o p a t ř e n í     2 0 1 8

Rozpočtová opatření 01 2018.pdf

rozpočtové opatření č 2-2018.PDF

Rozpočtové opatření 3 2018.PDF

Rozpočtová opatření 04 2018.pdf

Rozpočtové opatření 5 2018[1].pdf

Rozpočtová opatření 6 2018[1].pdf

Rozpočtová opatření 07 2018.pdf

Rozpočtová opatření 08 2018[1].pdf

Rozpočtové opatření 09 2018.pdf

Rozpočtová opatření 10 2018.pdf

Rozpočtové opatření 11_2018.PDF

Rozpočtová opatření 12_2018.pdf

 

 

Rok 2017

Návrh:

Návrh rozpočtového výhledu 2018-2019 - Obec Petrohrad.PDF

Návrh rozpočtu Obce Petrohrad na rok 2017.PDF

Schválený rozpočet:

rozpočet Obce Petrohrad 2017 - shválený.pdf

rozpočet Obec Petrohrad 02 2017 - schválený.pdf

rozpočet Obce Petrohrad 03 2017 - schválený.pdf

rozpočet Obce Petrohrad 04 2017 - schválený.pdf

rozpočet Obce Petrohrad 05 2017 - schválený.pdf

Rozpočtové změny 2017:

Rozpočtové opatření 012017.pdf   Rozpočtové opatření 022017.pdf

Rozpočtové opatření 032017.PDF

Rozpočtová opatření 42017.pdf

Rozpočtové opatření 5 2017.PDF

Rozpočtové opatření 6 2017.PDF

Rozpočtové opatření 7 2017.PDF

Rozpočtová opatření 82017.pdf

Rozpočtové opatření 9 2017.PDF

Rozpočtové opatření 10 2017[3].pdf

 

 

 

Rok 2015

Rozpočtový výhled 2016 - 2017 NÁVRH

Rozpočet obce 2015 - NÁVRH

Rozpočtový výhled 2016 - 2017 SCHVÁLENÝ

Rozpočet obce 2015 - SCHVÁLENÝ

Rozpis schváleného rozpočtu 2015 - příjmy

Rozpis schváleného rozpočtu 2015 - výdaje

Rozpis schváleného rozpočtu 2015 - financování

 

Rok 2014

Rozpočet 2014

Rok 2013:

Rozpočet obce 2013                     

Položkový rozpis rozpočtu 2013 

Rozpočtový výhled 2014 - 2015

Rok 2012:

Návrh rozpočtového výhledu 2013 - 2014       

Návrh rozpočtu pro rok 2012 

Rok 2011:

Návrh rozpočtu pro rok 2011                

Návrh - Rozpočtový výhled 2012 - 2013

Rok 2010:

Návrh rozpočtu pro rok 2010

Rozpočtový výhled 2010 - 2011

Rok 2009 - 2004:

Rozpočet roku 2009                                                         Zpráva 2009

Rozpočet roku 2008                                                         Zpráva 2008

Rozpočet roku 2007          Výsledek roku 2007          Zpráva 2007

Rozpočet roku 2006          Výsledek roku 2006          Zpráva 2006

Rozpočet roku 2005          Výsledek roku 2005          Zpráva 2005

Rozpočet roku 2004          Výsledek roku 2004          Zpráva 2004