Drobečková navigace

Úvod > Smazat - po kontrole obsahu zákazníkem > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

  Název vyhlášky
Účinnost
02/1996 Vyhláška o místních poplatcích
12.09.1996
01/2002 Požární řád obce Petrohrad (dodatek č.1) 01.03.2002
02/2002 Řád veřejného pohřebiště 01.07.2002
  Dodatek č.1 k řádu veřejného pohřebiště 01.07.2002
05/2002 Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Petrohrad - Černčice
25.09.2002
01/2004
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
01.01.2005
03/2004 Vyhláška o poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství 01.01.2005
01/2005 Vyhláška kterou se stanoví školské obvody 01.09.2005
02/2005

Vyhláška kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zrušena OZV č. 2/1014 ze dne 09.06.2014

01.01.2006
01/2009

OZV č.01/2009 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Petrohrad (ruší OZV č.3/2002)

ZRUŠENA OZV č. 1/2015 ze dne 06.02.2015

01.07.2009
03/2009 OZV č.03/2009 o místním poplatku ze psů ( ruší OZV č. 2/2004) 01.07.2009
01/2010 OZV č. 1/2010 o místním poplatku zaprovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2011 01.01.2011
02/2010 OZV č.2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s platností od 01.01.2011 01.01.2011
1/2011
ruší OZV č. 03/2009
14.02.2011
2/2011
ruší OZV č. 02/2010
01.01.2012

1/2012

02/2012

 

03/2012

 
 
 

20.02.2012

01.01.2013

 

01.01.2103

1/2014

01.06.2014

1/2015

Ruší OZV č. 1/2009ze dne 11.05.2009

06.02.2015

   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Volební období 2002 - 2006

usnesení31ZO.doc

usnesení32ZO.doc

usnesení33ZO.doc

usnesení34ZO.doc

usnesení35ZO.doc

usnesení36ZO.doc

usnesení37ZO.doc

usnesení38ZO.doc

usnesení39ZO.doc

usnesení40ZO.doc

usnesení41ZO.doc

Volební období 2006 - 2010

Jednací řád zastupitelstva obce

usneseníUst.ZO

Usnesení 1.ZO

Usnesení 2.ZO 

Usnesení 3.ZO   

Usnesení 4.ZO

Usnesení 5.ZO

Usnesení 6.ZO 

Usnesení 7.ZO   

Usnesení 8.ZO   

Usnesení 9.ZO

Usnesení 10.ZO 

Usnesení 11.ZO  

Usnesení 12.ZO  

Usnesení 13.ZO

Usnesení 14.ZO  

Usnesení 15.ZO   

Usnesení 16.ZO   

Usnesení 17.ZO

Usnesení 18.ZO     

Usnesení 19.ZO    

Usnesení 20.ZO    

Usnesení 21.ZO

Usnesení 22.ZO  

Usnesení 23.ZO     

Usnesení 24.ZO    

Usnesení 25.ZO

Usnesení 26.ZO   

Usnesení 27.ZO    

Usnesení 28.ZO    

Usnesení 29.ZO

Usnesení 30.ZO    

Usnesení 31.ZO      

Usnesení 32.ZO    

Usnesení 33.ZO

Usnesení 34.ZO    

Usnesení 35.ZO    

Usnesení 36.ZO     

Usnesení 37.ZO

Usnesení 38.ZO   

Usnesení 39.ZO     

Usnesení 40.ZO    

Usnesení 41.ZO

Volební období 2010-2014

UsneseníUst.ZO   

Usnesení 01.ZO    

Usnesení 02.ZO    

Usnesení 03.ZO

Usnesení z 01.MZO

Usnesení 04.ZO    

Usnesení 02.MZO  

Usnesení 05.ZO

Usnesení 06.ZO

Usnesení 07.ZO 

Usnesení 08.ZO 

Usnesení z 03.MZO

Usnesení 09.ZO  

Usnesení 04.MZO  

Usnesení 10.ZO   

Usnesení 11.ZO

Usnesení 12.ZO  

Usnesení 13.ZO   

Usnesení 14.ZO 

Usnesení 15.ZO

Usnesení 16.ZO   

Usnesení 17.ZO    

Usnesení 5.ZOM   

Usnesení 18.ZO

Usnesení 19.ZO   

Usnesení 20.ZO    

Usnesení 21.ZO   

Usnesení 22.ZO

Usnesení 23.ZO   

Usnesení 24.ZO   

Usnesení 25.ZO   

Usnesení 26.ZO

Usnesení 27.ZO   

Usnesení 28.ZO    

Usnesení 29.ZO   

Usnesení 30.ZO

Usnesení 31.ZO   

Usnesení 32.ZO   

Usnesení 33.ZO  

Usnesení 34.ZO

Usnesení 35.ZO

Volební období 2014 - 2018

 Usnesení z Ustavujícího zasedání

Usnesení 01.ZO         

Usnesení 02.ZO     

Usnesení 03.ZO         

Usnesení 04.ZO

Usnesení 05.ZO

Usnesení 06ZO Petrohrad 13042015[1].pdf

Usnesení 07 ZO Petrohrad.pdf

Usnesení 08 ZO Petrohrad.pdf

Usnesení 09ZO PE 13072015[1].pdf

Usnesení 10 ZO Petrohrad.pdf

Usnesení 11 ZO Petrohrad.pdf

Usnesení 12ZO PE 9112015[1].pdf

Usnesení 13ZO Petrohrad 14122015[1].pdf

Usnesení 14ZO PE[1].pdf

Usnesení 15ZO Petrohrad 08022016[1].pdf

Usnesení 16ZO Petrohrad[1].pdf

Usnesení 17ZO PE 14032016[1].pdf

Usnesení 18 ZO Petrohrad 11042016[1].PDF

Usnesení 19 ZO Petrohrad.pdf

Usnesení z 20 řádného zasedání ZO Petrohrad.PDF

Usnesení z 21ZO Petrohrad 19092016[1].PDF

Usnesení 22 ZO Petrohrad.pdf

Usnesení z 23. řádného zasedání ZO Petrohrad[1].PDF

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad[1].PDF

Usnesení z 25 řádného zasedání ZO Petrohrad[1].PDF

Usnesení 26 řádného zasedání ZO Petrohrad[1].pdf

Usnesení z 27. řádného zasedání ZO Petrohrad[1].PDF

Usnesení 28ZO Petrohrad 10042017[1].pdf

Usnesení z 29.řádného zasedání ZO Petrohrad[2].PDF

Usnesení 30ZO[1].PDF

Usnesení 31 ZO Petrohrad[1].pdf

Usnesení 32ZO Petrohrad[1].PDF

Usnesení 33 ZO Petrohrad 13112017[1].pdf

Usnesení 34ZO Petrohrad 18122017[1].pdf

Usnesení 35 ZO Petrohrad[1].pdf

Usnesení 36ZO Petrohrad 12022018.pdf

Usnesení z 37ZO Petrohrad.PDF

Usnesení 38 ZO Petrohrad.PDF

Usnesení 39ZO Petrohrad.pdf

Usnesení 40ZO Petrohrad.pdf

Usnesení 41 ZO Petrohrad.pdf

Volební období 2018-2022

Usnesení z Ustavujícího zasedání ZO Petrohrad

Usnesení 1 ZO

Usnesení 2 ZO

Usnesení 03 ZO

Usnesení 04 ZO

Usnesení 05 ZO

Usnesení 06 ZO

Usnesení 07 ZO

Usnesení 08 ZO

Usnesení 09 ZO

Usnesení 10 ZO

Usnesení 11 ZO

Usnesení 12 ZO

Usnesení 13 ZO

Usnesení 14 ZO

Usnesení 15 ZO

Závěrečný účet územně samosprávného celku

ZÚ ÚSC 2008      

ZÚ ÚSC 2009     

ZÚ ÚSC 2009 - část 2     

ZÚ ÚSC 2010

ZÚ ÚSC 2011       

ZÚ ÚSC 2012 I.   

ZÚ ÚSC 2012 II. 

ZÚ ÚSC 2012 III.

ZÚ ÚSC 2012 IV.  

ZÚ ÚSC 2012 V.    

ZÚ ÚSC 2012 VI.

ZÚ ÚSC 2013 I.  

ZÚ ÚSC 2013 II.   

ZÚ ÚSC 2013 III.   

ZÚ ÚSC 2013 IV.

ZÚ ÚSC 2014[1].pdf

Závěrečný účet ÚSC PETROHRAD 2015.PDF

Závěrečný účet za rok 2016 OBEC PETROHRAD.pdf

Návrh závěrečného účtu USC 2017.pdf

Schválený závěrečný účet Obce Petrohrad 2017.pdf

Návrh závěrečného účtu_ÚSC 2018.PDF