Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

  Název vyhlášky Účinnost

02/1996

Vyhláška o místních poplatcích

12.09.1996

01/2002

Požární řád obce Petrohrad (dodatek č.1)

01.03.2002

02/2002

Řád veřejného pohřebiště

Zrušeno Řádem veřejného pohřebiště ze dne 09.06.2020

01.07.2002

 

Dodatek č.1 k řádu veřejného pohřebiště

Zrušeno Řádem veřejného pohřebiště ze dne 09.06.2020

01.07.2002

05/2002

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Petrohrad - Černčice

25.09.2002

01/2004

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2005

03/2004

Vyhláška o poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství

01.01.2005

01/2005

Vyhláška kterou se stanoví školské obvody

01.09.2005

02/2005

Vyhláška kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zrušena OZV č. 2/1014 ze dne 09.06.2014

01.01.2006

01/2009

OZV č.01/2009 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Petrohrad (ruší OZV č.3/2002)

ZRUŠENA OZV č. 1/2015 ze dne 06.02.2015

01.07.2009

03/2009

OZV č.03/2009 o místním poplatku ze psů ( ruší OZV č. 2/2004)

01.07.2009

01/2010

OZV č. 1/2010 o místním poplatku zaprovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2011

01.01.2011

02/2010

OZV č.2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s platností od 01.01.2011

01.01.2011

1/2011

OZV č.1/2011 o místním poplatku ze psů

ruší OZV č. 03/2009

14.02.2011

2/2011

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

ruší OZV č. 02/2010

01.01.2012

1/2012

Obecně závazná vyhláška Obce Petrohrad č. 1/2012

20.02.2012

02/2012

Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2013

03/2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku ze psů

 01.01.2103

1/2014

OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.06.2014

1/2015

OZV č.1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ruší OZV č. 1/2009ze dne 11.05.2009

06.02.2015

 

Opatření obecné povahy - Územní plán Petrohrad

 

 

 

Řád veřejného pohřebiště_09 06 2020[1].PDF

 

 

 

 

OZV 1_2021 stanovení obecního systému odpadového hospodářství _ BP[1].pdf

OZV 2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[1].pdf

1.01.2022

1.01.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

Kategorie: